Inschrijfformulier | Scouting St. Lucia

Lijkt jou het ook leuk om lid te worden van Scouting St. Lucia Simpelveld? Of lijkt het je super om leiding te geven aan een enthousiaste groep kinderen? Vul dan je gegevens in op het inschrijfformulier. Je kunt altijd eerst 3 keer vrijblijvend komen meedoen, voordat je besluit middels het invullen van dit formulier lid te worden.

Jouw gegevens
Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in. Met deze gegevens schrijven we je in als lid van Scouting. Verderop kun je eventueel aanvullende contactgegevens van je ouder(s)/verzorger(s) invullen.

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 1
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s).

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 2 
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s).

Wanneer de gegevens verborgen zijn, zijn ze niet inzichtelijk voor iedereen die de ledenlijst van de Scoutinggroep mag gebruiken. Alleen personen binnen de groep die de gegevens functioneel nodig hebben (zoals de penningmeester, het leidingteam en de ledenadministratie) hebben hiermee inzicht in de strikt noodzakelijke gegevens.
Ik verleen wel/ geen toestemming voor publicatie* van foto’s of video opnames van mijn kind(eren) (bij leden onder de 16 jaar) of van mijzelf (leden, leiding en bestuursleden van 16 jaar of ouder). * het betreft hier publicatie zowel hardcopy als digitaal op o.a. maar niet uitsluitend: website & facebookpagina van Scouting St. Lucia, Scouting St. Lucia gerelateerde WhatsApp/ Messenger groepen, lokale bladen, collages & herinneringen. Het betreft hier opnames gemaakt tijdens o.a. opkomsten, activiteiten en kampen.

Je gegevens worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.scouting.nl/privacy vind je het Privacy Statement van Scouting Nederland. Op https://inschrijven.scoutingstlucia.nl/images/Privacy-Statement-05-2018.pdf vind je het Privacy Statement van Scouting St. Lucia. Je hebt via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot je eigen gegevens.

Door een vinkje te zetten naast 'ik ga akkoord' ga je akkoord met het versturen van je gegevens naar Scouting St. Lucia en ga je ook akkoord met het betalen van de contributie (zie informatie op de website voor contributie details). Tevens bevestig je op de hoogte te zijn van de rechten en plichten in het huishoudelijk reglement van scouting Nederland (te downloaden op https://www.scouting.nl/downloads/huishoudelijk-reglement-scouting-nederland).